Tornhäftet

 

Övningssidorna i tornhäftet har tre nivåer:

  • Nivå 1: Gör alla uppgifterna. För godkänt på en sida så får man högst ha ett fel på sidan.
  • Nivå 2: Minst hälften av uppgifterna på dessa sidor ska göras för att få godkänt för tornsteget. Är man ambitiös så gör man alla. Uppgifterna på nivå 2 behöver man inte göra direkt; de passar bra som repetition.
  • Nivå 3: Dessa sidor kan man hoppa över. De är främst avsedda för de som blir klara snabbt och behöver mer uppgifter.

Torngruppens hemsida || Torngruppens schema (tema/datum/tider)

I tabellen nedan ser man vilka övningssidor som hör till de olika träningarna. Där ser man även vilken nivå (1-3) som de olika sidorna har. Markera gärna nivån (tex ”*”, ”**”, och” ***” för 1, 2 och 3) på sidorna i ditt övningshäfte, så vet du vad som förväntas.

TemaKapÖvning/ÖvningsbokÖvrigt
Öppning: Fördel i öppningen
(Opening advantage)
1Test, Mix (2nd+3rd): A (sid 2, nivå 1)
Test, Mix (2nd+3rd): B (sid 3, nivå 2)
Övningarna i häftet är repetition från löparmaterialet, och rör egentligen inte dagens tema.
Avspärrning
(Interfering)
2Elimination of the defence, Interfering: A (sid 5, nivå 1)
Elimination of the defence, Interfering: B (sid 6, nivå 2)
Dirigering
(Luring)
3Double attack, Luring A: (sid 8, nivå 1)
Double attack, Luring B: (sid 9, nivå 1)
Double attack: Luring C (sid 10, nivå 2)
Double attack: Luring D (sid 11, nivå 3)
Blockering/Kvävning
(Blocking)
4Elimination of the defence, Blocking: A (sid 13, nivå 1)
Elimination of the defence, Blocking: B (sid 14, nivå 2)
Tänka framåt/Varianträkning
(Thinking Ahead)
5Test , Mix: C (sid 15, nivå 1)
Test, Mix: D (sid 16, nivå 2)
Övningarna i häftet är repetition från tidigare avsnitt, och rör egentligen inte dagens tema.
Bindning och Dirigering
(The Pin: Luring)
6Pin, Placing the back piece: A (sid 18, nivå 1)
Pin, Placing the back piece: B (sid 19, nivå 1)
Pin, Placing the back piece: C (sid 10, nivå 3)
Fribonde
(The passed pawn)
7Ending, Passed Pawn: A (sid 21, nivå 1)
Ending, Passed Pawn: B (sid 22, nivå 2)
Ending, Defending against the passed pawn: A (sid 23, nivå 1)
Röja försvaret
(Eliminating the defence)
8Double attack, Eliminating the defence: A (sid 25, nivå 1)
Double attack, Eliminating the defence: B (sid 26, nivå 1)
Magnetoffer/Dirigering
(The Magnet)
9Mate, Magnet: A (sid 27, nivå 1)
Mate, Magnet: A (sid 28, nivå 2)
Svaga bönder
(Weak pawns)
10Strategy, Pawn structure: A (sid 29, nivå 1)
Test, Mix: E (sid 30, nivå 1)
Test, Mix: F (sid 31, nivå 2)
Mix E och F är repetition från tidigare kapitel, och är inte enbart relaterat till dagens tema.
Materiellt övertag: Tornslutspel
(Material advantage)
11Rook endgame, Passed Pawn: A (sid 32, nivå 1)
Slutspel:
Matt med två löpare,
Matt med löpare och springare
Öva mot "datorn" på din padda eller mobil: ladda ned MasterSoft Chess till din ipad/iphone eller android.
Se youtube-video för matt med två löpare.
Slutspel:
Torn mot löpare,
Torn mot springare
Separat övningsmaterial
"Jaga iväg" och "Flerstegsgaffel"
Chasing and targeting/aiming
12Double attack, Chasing or aiming: A (sid 34, nivå 1)
Double attack, Chasing or aiming: B (sid 35, nivå 2)
Mattbilder
(Attacking the king)
13King's attack, Mating pattern: A (sid 37, nivå 1)
King's attack, Mating pattern: B (sid 38, nivå 1)
King's attack, Mating pattern: C (sid 39, nivå 1)
King's attack, Attacking the castled king: A (sid 40, nivå 1)
King's attack, Attacking the castled king: B (sid 41, nivå 2)
King's attack, Attacking the castled king: C (sid 42, nivå 3)
Torn på 7:e raden
(Seventh rank)
14Tactics: Seventh rank: A (sida 44, nivå 1)
Tactics: Seventh rank: B (sida 45, nivå 2)
Extramaterial:
Blinda grisen
Arabisk matt
Håll remi: Två torn på 7:e raden
Strategi i slutspelet
(Endgame strategy)
15Endgame strategy, Pawn ending: A (sid 47, nivå 1)
Test, Mix: G (sid 48, nivå 1)
Test, Mix: H (sid 49, nivå 2)
Mix G och H är repetition från tidigare kapitel, och är inte enbart relaterat till dagens tema.
Extramaterial:
Spelställningar (Bondeslutspel)
Utrymning
(Clearing)
16Double attack, Clearing: A (sid 51, nivå 1)
Double attack, X-Ray: A (sid 52, nivå 2)
Dam mot bonde
(Queen against pawn)
17Endgame, Queen against pawn: A (sid 54, nivå 1)
Test, Mix: I (sid 55, nivå 1)
Test, Mix: J (sid 56, nivå 2)
Mix I och J är repetition från tidigare kapitel, och är inte enbart relaterat till dagens tema.

Sorry, the comment form is closed at this time.