Kungsgruppen

Träningarna sker samtidigt som löpare-, torn- och damgruppen