Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris  
      1 2 3 4 5 6 7      
Västerås SK KM grp B    6/10  13/10  20/10  27/10 10/11  17/11  24/11      
      8 2 3 4 5 6 7      
1 Bertil Norberg 1538 0    0    0    1    0    1     1/2 2 1/2 5  
      7 1 8 3 4 5 6      
2 Claes Brunn 1765 1    1    0    0    1    0    1    4    4  
      6 7 1 2 8 4 5      
3 Stefan Hildingstam 1749  1/2  1/2 1    1    1    1    0    5    2  
      5 6 7 1 2 3 8      
4 Jan Eriksson 1745 0    1    1    0    0    0    0    2    7  
      4 8 6 7 1 2 3      
5 Anders Lundbäck 1640 1    1    1    1    1    1    1    7    1  
      3 4 5 8 7 1 2      
6 Daniel Hermansson 1755  1/2 0    0    1    1    0    0    2 1/2 6  
      2 3 4 5 6 8 1      
7 Stefan Danielsson 1552 0     1/2 0    0    0    0     1/2 1    8  
      1 5 2 6 3 7 4      
8 Sture Tykoson 1610 1    0    1    0    0    1    1    4    3  
System Berger Pinova Förlag AB,Malmö                      
                       
Anm.  Daniel Hermansson har ersatt Karl Magnusson fr.o.m. omgång 5, 10/11 och Karls resultat stryks ( Daniel spelar om partierna )