Grand Prix torsdagar våren 2014 Västerås Schackklubb
Namn Snabbschack KM 13/3 Vårblixten 24/4 Vårsnabben 15/5   Totalt
Björn Gillefalk 22,5 20     42,5
Anders Eriksson   25     25
Santiago Grueso Cordoba 22,5       22,5
Lars Svahn 9 9     18
Robert Granath 10 7     17
Zoran Gajic 15       15
Anders Lundbäck   15     15
Alfons Emmoth   10     10
Urban Lundbäck   8     8
Rasmus Book   6     6
Christer Carmegren   5     5