Tävling Rating         Ronder och Datum         Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Västerås SK Veteran-KM   23/3 23/3 6/4 6/4 20/4 20/4 27/4 27/4 4/5    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Stefan Danielsson 1548 0 0 0 1    0 1 1 0,5 0 3 1/2 7
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Elov Peterson 1292 0 1 0 0    1 1 0 0 0 3    8
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Mijo Sabol 1525 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7    2
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Lars Nilsson 1223 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1    10
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Bertil Gustavsson 1328 0 0 0 0 1 0 0 1 1    3    9
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Jan Eriksson 1725 1 1 1 1 1 0 1 0 0    6    3
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Lars Svahn 1393 1 1 0 0 1 0 0 1 0    4    6
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Urban Lundbäck 1438 1 1 1 0 0 0 0,5 0,5 1    5    5
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Sture Tykoson 1617 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1    7 1/2 1
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10   Bertil Norberg 1551 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5    4
System Berger                       Pinova Förlag AB, Malmö