Ställning i Hög/Gymn efter rond 6
Namn 1 2 3 4 5 6 7 Tot Kvalité Särskiljning
1 Filip Björkman, Västerås SK 1  8 1  7 4½   1  3 51   1  6 2   13  
1 Alfons Emmoth, Västerås SK 71   1  4 3½   1  5 61   81     1 13  
3 Ludvig Carlsson, Västerås SK 1  5 61   ½  2 10   1  7 4½     8 4    19  
4 Santiago Grueso Cordoba, Västerås SK 1  6 20   ½  1 71   1  8 ½  3 5   4    17  
5 Gabriel Flykt, Västerås SK 30   81   1  6 20   0  1 71     4 3    17  
6 Jacob Laine, Västerås SK 40   0  3 50   81   0  2 10     7 1    22  
6 Bear Fahradin, Västerås SK 0  2 10   1  8 0  4 30   0  5 6   1    22  
8 Epti , Västerås SK 10   0  5 70   0  6 40   0  2 3   0    19