Juniorträningar inställda tills vidare

Då det finns begränsningar för hur många som får vara i lokalen samtidigt är samtliga juniorträningarna inställda. Vi önskar att starta träningar igen när restriktioner och Covid-situationen har lättat något.