Förtroendevalda

Ordförande
Filip Björkman
filipcebjorkman@gmail.com076-788 26 28
Kassör
Rasmus Myklebust
rasmus@myklebust.se070-743 07 25
Sekreterare
Pontus Ivebrink
pontus.ivebrink@gmail.com072-998 45 54
Ledamot
Martin Orell
martin.orell92@gmail.com073-061 11 86
Ledamot
Karl Magnusson
karmagswe@gmail.com070-759 65 34
Ledamot
Anders Eriksson
chessanders@hotmail.com076-035 85 08
Revisor
Sture Tykoson
kstykoson@gmail.com070-495 64 59
Revisor
Sven Eriksson
sven.jh.eriksson@gmail.com070-292 39 75
Revisorsuppleant
Fredrik Emmoth
fredrikemmoth@gmail.com0700-92 95 91
Webmaster
Martin Orell
webmaster@vasterasschack.se

Ansvariga torsdagsverksamhet:

Christer Carmegrencvas@hotmail.se070-953 33 10
Martin Orellmartin.orell92@gmail.com073-061 11 86
Mikael Blommikaelblom@hotmail.se070-609 72 79