Förtroendevalda

 
Ordförande
Mats Sjödin
mats.sjodin@vasterasschack.se011-10 66 74
Kassör
Rasmus Myklebust
kassor@vasterasschack.se0707-43 07 25
Ledamot
Niklas Sidmar
niklas.sidmar@schack.se011-10 66 71
Ledamot
John Svensson
97john@live.se0739-88 16 53
Ledamot
André Nilsson
erdna.nosslin@gmail.com0735-53 55 53
Suppleant
Erik Norberg
erik.norberg@hastens.se0735-13 65 04
Revisor
Sture Tykoson
kstykoson@gmail.com021-611 41
Revisor
Sven Eriksson
sven.jh.eriksson@gmail.com021-33 44 36
Revisorsuppleant
Fredrik Emmoth
fredrikemmoth@gmail.com0700-92 95 91
Ansvarig tordagsträningar
Lars Svahn
svahnarna@hotmail.com0702-75 32 55