Medlemsavgifter

 
Juniorer -20 år
100 kr/år
Seniorer 21- år
1000 kr/år
Möjlighet att betala månadsvis 100 kr/mån exkl. två sommarmånader
Anm: Den som börjar i klubben under höstsäsongen betalar halv avgift. Gäller dock inte schackfyror.
För juniorer som deltar i träningarna (mån,tis eller ons) i klubblokalen tillkommer en träningsavgift på 300 kr/år.
Inbetalning sker till klubbens bankgiro: 5579-4937 Swedbank.