Medlems- och träningsavgifter

Juniorer -20 år
Medlemsavgift: 100 kr/år
För juniorer som deltar i träningarna (mån,tis eller ons) i klubblokalen tillkommer en träningsavgift på 400 kr/termin.
Seniorer 21- år
1000 kr/år
Möjlighet att betala månadsvis 100 kr/mån exkl. två sommarmånader
Anm: Seniorer som börjar i klubben under höstsäsongen betalar halv avgift.
Inbetalning sker till klubbens bankgiro: 5579-4937 Swedbank.