Torsdagar

Vi kommer tills vidare inte att ha torsdagsträningar pga Covid-19.
Då läget är som det är och många av deltagarna tillhör riskgruppen så har vi valt att ha uppehåll.
När läget förändras så återkommer vi med information.

Lasse Svahn och Christer Carmegren