KM Max 20 pers

Det är många intresserade av KM och vi har redan fått in 10 anmälningar. Troligen blir det spel varannan vecka (p.g.a. Corona-anpassning).

Vi kan max ta emot 20 anmälningar, så det är först till kvarn till resterande platser. Se föregående inlägg för mer information.