Nov 022017
 

Fråge- och schackvinnaren flankerar frågekonstruktören.

Säsongens traditio­nella frågesport­schack vanns av en sällsynt gäst, Erik Norberg före Filip Björkman. Trots svårt tidshandicap vann  Erik samtliga partier förutom en remi mot Filip.
Frågedelen vanns av Urban som hade rätt på sju av de 15 kluri­ga frågorna som Jan Eriksson som vanligt knåpat ihop.

Exempel på frågor:

  1. Vilket år på 80-talet infördes sommartiden?
  2. I VM-kvalet i fotboll deltog bl.a. de små länderna Island, Malta och Luxemburg. Ordna dessa i i storleksordning efter folkmängd. (minst-störst)
  3. Vad står HP för i HP-Sauce?

Rätt svar: 1) 1980  2) I nämnd ordning 3) Houses of Parliament

Resultat