extrastämma den 11 Maj

Med anledning av restpunkterna på årsmötet så kallas klubbens medlemmar till extrastämma den 11 Maj kl 18:30 i klubbens lokaler på Källgatan 9A.
På extrastämman kommer bland annat ekonomisk rapport att hanteras.

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt här protokoll.
Om ni har några funderingar så får ni gärna mejla till styrelsen@vasterasschack.se