Årsmötesprotokollet tillgängligt

Årsmötet hölls enligt plan den 26/3 och besöktes av nio personer. En ny styrelse valdes och många idéer för klubbens verksamhet det kommande året togs upp. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt att läsa för alla som inte kunde närvara. Verksamhetsberättelsen från föregående år finns också att läsa. Ta en titt under protokoll.