Feb 172012
 

André omvaldes som ordförande.

I går hölls ett ganska välbesökt årsmöte. André Nilsson omvaldes som ordförande, men han ”hotade” med att inte ställa upp till omval nästa år. Även i övrigt blev det omval på de flesta posterna i styrelsen. Dock avgick Karl Magnusson och han ersätts av Jon-Olov Vatn som ordinarie styrelse­ledamot och Fredrik Emmoth går in som ny suppleant efter J-O. Anders Ylönen invaldes som ny styrelsesuppleant.

André informerade om det gångna årets verksamhet. Vi har gjort en fantastisk ökning av medlemsantalet från 171 till 417 registrerade medlemmar. Huvudsakligen är det på juniorsidan som ökningen skett, men glädjande nog har vi till skillnad från de flesta andra klubbar i länet även ökat något på seniorsidan.

Vi har fortsatt varit mycket aktiva med att arrangera tävlingar. Kulmen var förstås SM, där arrangemanget rosats av många deltagare. Elitserie­sammandraget var ett annat stort arrangemang som vi fått förtroendet att anordna igen detta år. Västerås Open 2011 minskade något i deltag­arantal mot rekordåret innan, men 225 startande är inte fy skam!

Planer för året är bland annat att byta tyg på stolarna i klubblokalen samt att sätta upp ljud­dämpande material i taket. Därtill kommer fortsatt satsning på Schackfyran och att arbete med att få in fler sponsorer.

Fjolåret gav ett glädjande överskott på 137 tkr efter några tidigare förlustår. Överskottet genererades framför allt av extra­ordinära intäkter som SM. Det blev debatt om styrelsens förslag att placera en del av tillgångarna i aktiefonder med begränsad risk för att förhopp­ningsvis höja avkastningen. Efterföljande omröstning var mycket jämn varför beslutet blev att tills vidare hålla kvar vid policyn att undvika risker vid placering. En budget för 2012 som visade på ett mindre överskott antogs av årsmötet.

Årsmötet beslöt att höja medlems­avgiften för seniorer till 500 kr per år och att införa en tränings­avgift på 100 kr per år utöver ordinarie medlems­avgift för juniorer som tränar på klubben. I övrigt oförändrade avgifter.