feb 082018
 

Västerås Schackklubb kallar till årsmöte torsdagen den 8 mars kl. 18.30. Alla medlemmar är välkomna och klubben bjuder på fika.
Ta chansen att påverka besluten i klubben och få en inblick i både vad som hänt under det föregående året och vad som händer framöver.
Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara inskickade till kansliet senast tre veckor före mötet d.v.s. senast 15/2.
Efter det formella mötet blir det ett diskussionsmöte om klubbens verksamhet, vilka ambitioner vi har och hur vi ska genomföra de saker som vi vill göra den närmaste tiden.
Välkomna!

Dagordning